Training Ardhan Playschool

pada tanggal 22 November 2018, telah diadakan training di sekolah Ardhan playschool bersama dengan kepala sekolah dan staff admin.